Romańska Karthago 14 łagodny profil z klasyczną falą, tworzą piękny i zrównoważony dach.